I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • การไฟฟ้านครหลวงฯ เยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน "ธนพิพัฒน์" 

ข่าวสาร

การไฟฟ้านครหลวงฯ เยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน "ธนพิพัฒน์"

27 พฤศจิกายน 2566 208

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายชัยพงษ์ พูลขันธ์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียน MEA และคณะ ในโอกาสรับฟังการบรรยาย และเข้าเยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดวิธีการประหยัดพลังงาน ณ อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด