I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

26 มกราคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ ธพส.