I-ig I-face

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

27ก.พ 61

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2560 (CSR Report)

8ก.ย 60

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560-2561

23มิ.ย 60

กรอบนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

23มิ.ย 60

แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

8พ.ย 60

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ประจำปี 2559

8พ.ย 60

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2559

8พ.ย 60

กรอบนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559

8พ.ย 60

แผนแม่บทส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559

8พ.ย 60

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558

8พ.ย 60

กรอบนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558