I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ 

ข่าวสาร

รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ

04 ธันวาคม 2566 342

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ร่วมแสดงความยินดี ผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ รับมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จากมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 8-9 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี