I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ครบรอบ 21 ปี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข่าวสาร

ครบรอบ 21 ปี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

20 พฤศจิกายน 2566 217

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ นางสาว
ภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development และคณะ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครบรอบ 21 ปี โดยมี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคกองทุนสวัสดิการ สปสช. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 สปสช. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐