I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 13 ปี สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ข่าวสาร

ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 13 ปี สภาเกษตรกรแห่งชาติ

21 พฤศจิกายน 2566 224

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี โดยมี นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐