I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ซ้อมอพยพหนีไฟป้องกัน และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ประจำปี 2566 

ข่าวสาร

ธพส. ซ้อมอพยพหนีไฟป้องกัน และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ประจำปี 2566

22 พฤศจิกายน 2566 308

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อลดความเสี่ยงและใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน รวมถึงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์หากมีอัคคีภัยเกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว มาให้ความรู้การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ด้านหน้าศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐