I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมกับบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับบริจาคแก้วพลาสติกแข็ง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมกับบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับบริจาคแก้วพลาสติกแข็ง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

07 พฤศจิกายน 2562 741

        นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทน ธพส. ร่วมกับนางประภาวรรณ พุทธธรรมวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส แผนก QEHS บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะ รับบริจาคแก้วพลาสติกแข็ง เนื่องในโครงการก้าวบุญ แก้วพลาสติดแข็งทำขาเทียม เพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562