I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

04 พฤศจิกายน 2562 521

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ ธพส. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีกรรมการ ธพสฺ. ผู้บริหาร พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562