I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

29 ตุลาคม 2562 277

        นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562