I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนางแพตริเซีย มงคลวนิช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนางแพตริเซีย มงคลวนิช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

28 ตุลาคม 2562 850

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นางแพตริเซีย มงคลวนิช เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562