I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

23 ตุลาคม 2562 326

นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562