I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครบรอบ 58 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครบรอบ 58 ปี

22 ตุลาคม 2562 261

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครบรอบ 58 ปี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562