I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแจกอาหารในกิจกรรม KIDS DAY CAMP 2562 

ข่าวสาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแจกอาหารในกิจกรรม KIDS DAY CAMP 2562

17 ตุลาคม 2562 281

        นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม นายนาฬิก  อติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแจกอาหารในกิจกรรม KIDS DAY CAMP 2562 โดยจัดขึ้นในวันที่ 7-11 ตุลาคม และวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562