I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าตรวจพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายของศูนย์ราชการฯ โซนซี 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าตรวจพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายของศูนย์ราชการฯ โซนซี

30 กันยายน 2562 319

          นายนาฬิอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ธพส. เข้าตรวจดูความคืบหน้าพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายของศูนย์ราชการฯ โซนซี ณ บริเวณลาน Golden Place เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562