I-ig I-face

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ข่าวสาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

08 มกราคม 2561 89

          นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561