I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 ปลัดกระทรวงการคลัง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 ปลัดกระทรวงการคลัง

09 มกราคม 2562 246

        นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการรักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562