I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง

09 มกราคม 2562 38

         นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการรักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายจักรกฤศฎ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562