I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 กรมสรรพากร 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 กรมสรรพากร

09 มกราคม 2562 36

           นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการรักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมสรรพากร ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562