I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

09 มกราคม 2562 207

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการรักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562