ขอแจ้งสถานะการทำงานของสถาบันพระปกเกล้า
 สถาบันพระปกเกล้า จะเข้าทำงานในอาคารรัฐศาสนภักดี (อาคาร B) ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ...
  ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงการคลัง เนื่องในวันครบรอบสถาปนา ครบรอบ 139 ปี
             นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสายนโยบายและกลยุทธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง  เนื่องในวันครบ...
  ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในวันครบรอบสถาปนา ครบรอบ 14 ปี
                    นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนัก...
  กิจกรรม วันครอบครัว
          บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวขึ้น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร...
  ขอแจ้งสถานะการทำหนังสือเดินทางของกรมการกงสุล
 ขอแจ้งสถานะการทำหนังสือเดินทาง ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) - ลูกค้าต้องการทำหนังสือเดินทางราชการ ต้องติดต่อที่สาขาบางนาและสาขาปิ่นเกลา เท่านั้น - ลูกค้าที่จะยื่นเอ...
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
      ขอเชิญข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ  หน่วยงานต่างๆ ภายนอกศูนย์ราชการฯ รวมถึงประชาชนที่สนใจ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ตามจิตศรัทธา ...
  ขออัพเดทรถโดยสารประจำทาง ขสมก. โดยจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
 ขออัพเดทรถโดยสารประจำทาง ขสมก. โดยจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2557 เป็นต้นไป - สาย 66 (Bus No.66) ศูนย์ราชการฯ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) เวลาออกจากสายใต้  05.30 น. 06.00 น....
  ประกาศสอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
   ...
  ประกาศสอบราคางานจ้างตรวจสอบอาคารประจำปี 2557 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี กลุ่มอาคารศูนย์ประชุมและหอพัก กลุ่มสาธารณูปโภคและอาคารศาลปกครอง โดยวิธีสอบราคา
  ...
  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจัดจำหน่ายน้ำแข็ง ภายในศูนย์อาหาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
                  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจัดจำหน่ายน้ำแข็ง ภายในศูนย์อาหาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียร...
  ประกาศประกวดราคาจ้างงานบริการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารศาลปกครอง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ...
  ประกาศประกวดราคาจ้างงานบริการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร กลุ่มอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ...
  ประกาศประกวดราคาจ้างงานบริการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร กลุ่มอาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ...
  จัดหาผู้ประกอบการจัดจำหน่ายน้ำแข็ง ในศูนย์อาหาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
     ใบขอสิทธิประกอบการจัดจำหน่ายน้ำแข็ง v v  ...
 
สมาชิก

  ลืมรหัสผ่าน   สมัครสมาชิก

จดหมายข่าว
สมัครรับข่าว ยกเลิกรับข่าว