ธพส. รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีโอกาสเข้ากราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.๙)

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ธพส. รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีโอกาสเข้ากราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ในฐานะจิตอาสาสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายพิสุทธิ์ ศรีขจร ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายพิสุทธิ์ ศรีขจร ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

RSS
12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒