ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (15 มิถุนายน 2560) นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

15 มิถุนายน 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒