ธพส. เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 18 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

ในวันนี้ (9 มิถุนายน 2560) นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 18 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ


ธพส. เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 18 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

9 มิถุนายน 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒