ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฏอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438

  •                     ธพส. และสำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฏอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยในงานได้มีการจัดพิธีละศีลอด ละหมาดมักริบ และรับประทานอาหารร่วมกัน หากท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 02 1422222 และ 02 1422269


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฏอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438

31 พฤษภาคม 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒