ธพส. ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หน้าศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

ในวันนี้ (24 พฤษภาคม 2560) คณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร ธพส. และเจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันปลูกต้นแคนา จำนวน 2 ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนัก หวงแหน และเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ณ หน้าศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ


ธพส. ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หน้าศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

24 พฤษภาคม 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒