ธพส. เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 84 ปี ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ในวันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 84 ปี ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง


ธพส. เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 84 ปี ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

23 พฤษภาคม 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒