ธพส. เข้าร่วมงานวันสถาปนาศาลปกครองครบรอบ 16 ปี ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันสถาปนาศาลปกครองครบรอบ 16 ปี


ธพส. เข้าร่วมงานวันสถาปนาศาลปกครองครบรอบ 16 ปี ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

10 มีนาคม 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒