ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่โซนซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่โซนซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

28 กุมภาพันธ์ 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒