สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 แด่กรรมการผู้จัดการ ธพส.

ในวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 แก่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นการ์ดพื้นสีขาว ด้านหน้าเป็นตราประจำพระองค์ “จภ” ส่วนด้านในฝั่งซ้าย เป็นคำอวยพรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ข้อความว่า “สุขสันต์วันปีใหม่ 2560” และ “Season's Greeting 2017” ฝั่งขวาเป็นพระรูปที่ทรงฉายกับเครื่องประกอบพระอิสริยยศ ณ อาคารศูนย์ประชุม


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 แด่กรรมการผู้จัดการ ธพส.

22 กุมภาพันธ์ 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒