กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและทรัพย์สิน และอธิบดีกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมโครงการศูนย์ราชการฯ

ในวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2560) กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะ เข้ารับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานของ ธพส. และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการภายในศูนย์ราชการฯ


กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและทรัพย์สิน และอธิบดีกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมโครงการศูนย์ราชการฯ

21 กุมภาพันธ์ 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒