นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานสนับสนุน ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน 116 ปี

นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานสนับสนุน ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน 116 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ


นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานสนับสนุน ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน 116 ปี

17 กุมภาพันธ์ 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒