วันครบรอบ 13 ปี ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ธพส. ครบรอบ 13 ปี โดยมีพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม โดยนายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ ธพส. นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ ธพส. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ และนางกรศิริ พิณรัตน์ อดีตกรรมการ ธพส. รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ถวายพวงมาลัย และโปรยดอกไม้ เพื่อความสิริมงคล และพิธีสงฆ์ ณ ห้อง 211 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โดยนิมนต์พระ 9 รูป จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และเสร็จสิ้นด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯแจ้งวัฒนะ

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นผู้แถลงข่าว และนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ทรงเหลี่ยม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

RSS
12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒