ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 32/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 32/2560

เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนตรวจสอบภายใน

Author: pattarapan
0 Comments
Article rating: No rating
ประกาศรับสมัครงาน 024/2560

ประกาศรับสมัครงาน 024/2560

เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบภายใน

Author: pattarapan
0 Comments
Article rating: No rating
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 23/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 23/2560

Author: pattarapan
0 Comments
Article rating: No rating
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20/2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Author: pattarapan
0 Comments
Article rating: No rating
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 16/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 16/2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กองอำนวยการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร

Author: pattarapan
0 Comments
Article rating: No rating
RSS
1234

ขั้นตอน การสมัครงาน

4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

SmallImageD

1

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกรอกใบสมัครด้วยโปรแกรม Microsoft Word

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

2

กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครด้วยโปรแกรม Microsoft Word และเตรียมเอกสารสำคัญทางการศึกษา เช่น Transcript ในรูปแบบไฟล์ PDF

3

Upload เอกสารสมัครงาน

นำใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วและเอกสารสำคัญทางการศึกษา มา upload และกรอกข้อมูลส่วนตัว และต้องระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

คลิกที่นี่เพื่อ Upload เอกสารในการสมัครงาน

4

รอการสัมภาษณ์

เมื่อฝ่ายบุคคลได้ทำการตรวจความถูกต้องของเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติตามตำแหน่งงานที่สมัคร ฝ่ายบุคคลจะติดต่อเพื่อทำการนัดวันในการสัมภาษณ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒