สามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆ ได้โดยทำการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกดปุ่ม  Submit เพื่อเสนอแนะ โดยการเสนอแนะเรื่องต่างๆ ต้องระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับได้

ข้อเสนอแนะ

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒