จัดซื้อพร้อมเปลรายนอะไหล่ลิฟต์ L3 L6 L8 L10 และ L13

ที่อาคารสาลปกครอง สุนยืราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

Posted on 17, พ.ย. 2017

จัดจ้างกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

Posted on 16, พ.ย. 2017

จัดจ้างปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบHRIS

Posted on 31, ต.ค. 2017

จัดซื้ออะไหล่ ISM MODULE CEPL13025907R

ของเครื่องทำน้ำเย็น CH-3

Posted on 24, ต.ค. 2017

จ้างบริการลอกสติ๊กเกอร์ข้อความ ถ้อยคำถวามความอาลัย และพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

Posted on 20, ต.ค. 2017
RSS
12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒