en-US th-TH

จัดจ้างงานปรับปรุงพื้นหินขัดลานเอนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

Posted on 24, มี.ค. 2017

จ้างปรับปรุงห้องน้ำ T4 (core S2) บริเวณชั้น 1 และ T6 (core E1) ชั้น 2

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูรน์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

Posted on 24, มี.ค. 2017

จ้าง ทปษ.พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Push Up HR SysTem)

Posted on 24, มี.ค. 2017

ซื้ออะไหล่ PCB "UA2-CMI" พร้อมเปลี่ยนของลิฟต์โดยสาร

หมายเลข AM-PL-S12 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

Posted on 24, มี.ค. 2017

จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้กับโทรศัพท์และไฟแสงสว่างฉุกเฉินของลิฟต์โดยสาร

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี

Posted on 20, มี.ค. 2017
RSS
12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒