ประกาศสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน

บริเวณแยกศาลพระพรหมและทิสตะวันตกอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร AM)

สถานะการจัดซื้อจัดจ้างเปิด

16 มีนาคม 2560/Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒