en-US th-TH
สอบราคางานจัดซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายใน

สอบราคางานจัดซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายใน

Status : เปิด

Posted on 28, เม.ย. 2017
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

Status : เปิด

Posted on 7, เม.ย. 2017
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงพื้นหินขัดลานเอนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงพื้นหินขัดลานเอนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

Status :

Posted on 5, เม.ย. 2017
ประกาศสอบราคาจัดจ้างงานศาลาพักคอยรถโดยสาร บริเวณทางเข้าถนนสาย1 ศูนย์ราชการฯ

ประกาศสอบราคาจัดจ้างงานศาลาพักคอยรถโดยสาร บริเวณทางเข้าถนนสาย1 ศูนย์ราชการฯ

Status : เปิด

Posted on 4, เม.ย. 2017
ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสอบอาคารประจำปี2560

ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสอบอาคารประจำปี2560

Status : เปิด

Posted on 4, เม.ย. 2017
ประกาศสอบราคาจัดจ้างกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ระหว่างเดือน พ.ค.60 - เม.ย.61

ประกาศสอบราคาจัดจ้างกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ระหว่างเดือน พ.ค.60 - เม.ย.61

Status : เปิด

Posted on 4, เม.ย. 2017
ประกาศราชชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศราชชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

Status : เปิด

Posted on 3, เม.ย. 2017

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีค60

Status :

Posted on 3, เม.ย. 2017
ประกาศสอบราคางานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและโอนย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก ธพส.

ประกาศสอบราคางานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและโอนย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก ธพส.

Status : เปิด

Posted on 24, มี.ค. 2017
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ T4 (Core S2) บริเวณชั้น 1 และ T6 (Core E1) ชั้น 2

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ T4 (Core S2) บริเวณชั้น 1 และ T6 (Core E1) ชั้น 2

Status : เปิด

Posted on 24, มี.ค. 2017
RSS
123456
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒