en-US th-TH

ประกาศสอบราคางานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและ

Status : เปิด

Posted on 19, มิ.ย. 2017
ประกาศสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อนบริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี(BM)

ประกาศสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อนบริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี(BM)

Status :

Posted on 16, มิ.ย. 2017
ประกาศเรื่องจัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อโฆษณาสติกเกอร์ (Sticker Wraps) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศเรื่องจัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อโฆษณาสติกเกอร์ (Sticker Wraps) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

Status :

Posted on 1, มิ.ย. 2017
ประกาศเรื่องจัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทจอ LCD/LED ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศเรื่องจัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทจอ LCD/LED ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

Status :

Posted on 1, มิ.ย. 2017
ประกาศประกวดราคางานจัดจ้างก่อสร้างสำนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคางานจัดจ้างก่อสร้างสำนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Status :

Posted on 31, พ.ค. 2017
ประกาศสอบราคางานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

ประกาศสอบราคางานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

Status :

Posted on 15, พ.ค. 2017
ประกาสประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

ประกาสประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

Status : เปิด

Posted on 15, พ.ค. 2017

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก รถไฟฟ้า

Status :

Posted on 11, พ.ค. 2017
สอบราคางานจัดซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายใน

สอบราคางานจัดซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายใน

Status : เปิด

Posted on 28, เม.ย. 2017
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

Status : เปิด

Posted on 7, เม.ย. 2017
RSS
1234567
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒