ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมืองานซ่อมแซมอาคาร ศูนย์ราชการฯ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมืองานซ่อมแซมอาคาร ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 13, ก.ย. 2017
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และกลุ่มอาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และกลุ่มอาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Status :

Posted on 22, ส.ค. 2017
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร พื้นที่โซนB

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร พื้นที่โซนB

Status :

Posted on 22, ส.ค. 2017
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร พื้นที่โซนA

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร พื้นที่โซนA

Status :

Posted on 22, ส.ค. 2017
ประกาศผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับคัดเลือก จัดจ้างปรับปรุงพื้นหินขัดนอกลานเอนกประสงค์

ประกาศผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับคัดเลือก จัดจ้างปรับปรุงพื้นหินขัดนอกลานเอนกประสงค์

Status :

Posted on 22, ส.ค. 2017
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการฯ

ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 21, ส.ค. 2017
ประกาศสอบราคางานจัดจ้างปรับปรุงพื้นหินขัดนอกลานเอกนประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

ประกาศสอบราคางานจัดจ้างปรับปรุงพื้นหินขัดนอกลานเอกนประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

Status :

Posted on 9, ส.ค. 2017
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแลกบัตรสำหรับผ่านเข้า-ออก อาคารAและB ศูนย์ราชการฯ

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแลกบัตรสำหรับผ่านเข้า-ออก อาคารAและB ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 8, ส.ค. 2017
ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

Status :

Posted on 26, ก.ค. 2017
ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงห้องน้ำT1(CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารB ศูนย์ราชการฯ

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงห้องน้ำT1(CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารB ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 26, ก.ค. 2017
RSS
123456789
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒