ประกาศสอบราคางานจัดจ้างปรับปรุงพื้นหินขัดนอกลานเอกนประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

ประกาศสอบราคางานจัดจ้างปรับปรุงพื้นหินขัดนอกลานเอกนประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

Status :

Posted on 9, ส.ค. 2017
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแลกบัตรสำหรับผ่านเข้า-ออก อาคารAและB ศูนย์ราชการฯ

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแลกบัตรสำหรับผ่านเข้า-ออก อาคารAและB ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 8, ส.ค. 2017
ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

Status :

Posted on 26, ก.ค. 2017
ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงห้องน้ำT1(CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารB ศูนย์ราชการฯ

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงห้องน้ำT1(CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารB ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 26, ก.ค. 2017
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่พื้นที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และกลุ่มอาคารA

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่พื้นที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และกลุ่มอาคารA

Status :

Posted on 26, ก.ค. 2017
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแลกบัตรสำหรับผ่านเข้า-ออก ของอาคารAและB ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแลกบัตรสำหรับผ่านเข้า-ออก ของอาคารAและB ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Status :

Posted on 24, ก.ค. 2017
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ บริเวณพื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดีและกลุ่มอาคารB

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ บริเวณพื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดีและกลุ่มอาคารB

Status :

Posted on 17, ก.ค. 2017
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ บริเวณพื้นที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และกลุ่มอาคารA

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ บริเวณพื้นที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และกลุ่มอาคารA

Status :

Posted on 17, ก.ค. 2017
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1 (CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารB)ศูนย์ราชการฯ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1 (CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารB)ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 13, ก.ค. 2017
ประกาศสอบราคาจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

ประกาศสอบราคาจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

Status :

Posted on 13, ก.ค. 2017
RSS
12345678
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒