คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560-2561

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560-2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

8, ก.ย. 2017
กรอบนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

กรอบนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

23, มิ.ย. 2017
แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

23, มิ.ย. 2017
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ประจำปี 2559

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

10, มี.ค. 2017
คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2559

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

31, ต.ค. 2016
RSS
12
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒