ประกาศ ธพส. ที่ 34-2560_นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกาศ ธพส. ที่ 34-2560_นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสาร

8, พ.ย. 2017
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

23, ก.พ. 2017
นโยบายกำกับกิจการดูแลที่ดี ปี 2558

นโยบายกำกับกิจการดูแลที่ดี ปี 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

8, ก.ย. 2015
RSS
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒