ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2560

ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารผลดำเนินงานไตรมาส 1-60 EVM

4, พ.ค. 2017
ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2560

28, เม.ย. 2017
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2559

ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสารผลดำเนินงานไตรมาส 1-59 EVM
ดาวน์โหลดเอกสารผลดำเนินงานไตรมาส 2-59 EVM
ดาวน์โหลดเอกสารผลดำเนินงานไตรมาส 3-59 EVM
                  ดาวน์โหลดเอกสารผลดำเนินงานไตรมาส 4-59 EVM

16, ก.ย. 2016
ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559)

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559)

ดาวน์โหลดเอกสาร

26, ส.ค. 2016
การดำเนินงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ

การดำเนินงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร

26, ส.ค. 2016
RSS
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒