กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

30, ต.ค. 2017
กฎบัตรคณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

กฎบัตรคณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

30, ต.ค. 2017
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

29, พ.ย. 2016
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2559

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

15, ก.ย. 2016
กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2559

กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

15, ก.ย. 2016
RSS
12
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒