ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อนบริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี(BM)

ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อนบริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี(BM)

Status :

Posted on 3, ส.ค. 2017
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1(CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารB)ศูนย์ราชการฯ

ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1(CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารB)ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 3, ส.ค. 2017
ผลการสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์

ผลการสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 14, ก.ค. 2017
ผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธพส แห่งใหม่

ผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธพส แห่งใหม่

Status :

Posted on 13, ก.ค. 2017
ผลการประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ศูนย์ราชการฯ

ผลการประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ศูนย์ราชการฯ

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 12, ก.ค. 2017
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ T4(Core S2) บริเวณชั้น 1 และ T6(Core E1) ชั้น 2

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ T4(Core S2) บริเวณชั้น 1 และ T6(Core E1) ชั้น 2

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 31, พ.ค. 2017
ผลการสอบราคาซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการฯ

ผลการสอบราคาซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการฯ

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 31, พ.ค. 2017
ประกาสผลสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน

ประกาสผลสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 21, เม.ย. 2017
ประกาศผลสอบราคางานจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นหินขัดลานเอนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

ประกาศผลสอบราคางานจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นหินขัดลานเอนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 18, เม.ย. 2017
ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1 (Core N3)บริเวณชั้น1และชั้น2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1 (Core N3)บริเวณชั้น1และชั้น2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 9, มี.ค. 2017
RSS
12
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒