ประกาศผลประกวดราคางานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่

ประกาศผลประกวดราคางานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 27, ก.ย. 2017
ประกาศผลประกวดราคา งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่

ประกาศผลประกวดราคา งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 27, ก.ย. 2017
ประกาศผลประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการฯ

ประกาศผลประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 27, ก.ย. 2017
ประกาศผลสอบราคาจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

ประกาศผลสอบราคาจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม

Status :

Posted on 22, ส.ค. 2017
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแลกบัตรสำหรับผ่านเข้า-ออก ของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแลกบัตรสำหรับผ่านเข้า-ออก ของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Status :

Posted on 22, ส.ค. 2017
ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อนบริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี(BM)

ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อนบริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี(BM)

Status :

Posted on 3, ส.ค. 2017
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1(CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารB)ศูนย์ราชการฯ

ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1(CoreE2)บริเวณชั้น1 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารB)ศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 3, ส.ค. 2017
ผลการสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์

ผลการสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 14, ก.ค. 2017
ผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธพส แห่งใหม่

ผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธพส แห่งใหม่

Status :

Posted on 13, ก.ค. 2017
ผลการประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ศูนย์ราชการฯ

ผลการประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ศูนย์ราชการฯ

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 12, ก.ค. 2017
RSS
12
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒